Al Ferasa Hungary

Az arcolvasás ősi művészete

 

Általános Jelentkezési Feltételek

AL FERASA RENDEZVÉNYEK MAGYARORSZÁGON
ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

 
Az Al Ferasa az Al Ferasa Ltd. bejegyzett védjegye. Az Al Ferasa Ltd. hivatalos és kizárólagos magyarországi partnere, valamint az alferasahungary.com információs portál üzemeltetője az Al Ferasa Hungary, vagyis Wagner Noémi Eszter E.V. (az Al Ferasa Hungary vezetője).

Az alábbiakban a Magyarországon megrendezésre kerülő Al Ferasa rendezvényekre: előadásokra, tanfolyamokra, gyakorlóestekre, elvonulásokra, egyéni konzultációkra vonatkozó Általános Jelentkezési Feltételeket (továbbiakban ÁJF) ismertetjük.

Az Al Ferasa oktatók és szervezők által biztosított képzés: nem akkreditált képzés.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók és feltételek

A honlapon, illetve e-mailben történő jelentkezéssel, valamint a rendezvény részvételidíj-előlegének átutalásával a hallgató egyúttal elfogadja az ÁJF valamennyi pontját, és a továbbiakban magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Figyelem! Az ÁJF el nem olvasása semmilyen körülmények között nem mentesíti a hallgatót a benne foglaltak betartásától.

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a rendezvényekre történő jelentkezés a befizetések sorrendjében zajlik, ezért a jelentkezést akkor tekintjük véglegesnek, amikor a részvételidíj-előleg összege beérkezett a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A részvételidíj-előleg mindenkori összege az adott rendezvény meghirdetésekor kerül rögzítésre és ismertetésre. Az írásbeli jelentkezés beérkezését követően díjbekérőt küldünk a részvételidíj-előleg összegéről. A díjbekérőhöz a jelentkezéskor kérjük megadni a pontos számlázási adatokat: számlázási név, cím, valamint egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok esetén az adószámot is.

A hallgató az ÁJF elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a jelentkezés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az online jelentkezési lap kitöltésekor történő esetleges elírásokért az Al Ferasa Hungary vezetősége nem vállal felelősséget, ezek ellenőrzése minden esetben a hallgató kötelessége.

 

A jelentkezés visszaigazolásával kapcsolatos tudnivalók

A jelentkezést minden esetben e-mailben igazoljuk vissza.
Javasoljuk, hogy az [email protected] e-mail címet add hozzá a címlistádhoz, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos későbbi fontos információk – például helyszín és egyéb tudnivalók – eljuthassanak Hozzád.

A rendezvényekkel kapcsolatos információkat – például pontos helyszín, kezdési
időpontok stb. – minden esetben körlevélben küldjük ki a jelentkezőknek.

 

Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók és feltételek

Az Al Ferasa Hungary által szervezett élő rendezvények részvételi díjának előlegét
kizárólag a befizetési határidőig történő előreutalással, euróban vagy magyar forintban lehet befizetni a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A részvételi díj fennmaradó részét a rendezvény kezdőnapján a helyszínen, készpénzben, euróban kérjük rendezni.

Az Al Ferasa Hungary által szervezett online rendezvények teljes részvételi díját átutalással, euróban vagy magyar forintban lehet befizetni a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra, a rendezvényt megelőzően, a befizetési határidőig.

Ösztöndíj program kedvezmény rendszer: ha tetszik a Ferasa, ajánld a tanfolyamainkat barátaidnak, ismerőseidnek, így részt vehetsz az Al Ferasa Hungary ösztöndíj programjában, amely kedvezmény igénybe vételére jogosít fel, ha ismétlőként jössz el a tanfolyamainkra. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat az alferasahungary.com honlapon az Ismétlési lehetőség és ösztöndíj program menüpont alatt találod.

Azokon a rendezvényeken, ahol ezt nem jeleztük, értelemszerűen nincs lehetőség
ismétlő kedvezmény igénybevételére. A fentiektől eltérő kedvezményeket nem áll módunkban biztosítani.

 

Lemondással kapcsolatos tudnivalók és feltételek

A jelentkezés lemondására kizárólag e-mailben – [email protected] – van
lehetőség. A már befizetett részvételidíj-előleg vissza nem igényelhető, azt lemondás esetén sem áll módunkban visszatéríteni, teljes egészében a rendezvény megszervezésének technikai költségeire fordítjuk.

Amennyiben a részvételi díj teljes összege befizetésre került, úgy az előleg összegének és a teljes részvételi díj összegének különbözete lemondási díj levonása után visszaigényelhető (továbbiakban visszaigényelhető összeg). A lemondási díj a visszaigényelhető összeg 50%-a, illetve 100%-a az alábbi feltételek szerint.

Amennyiben a lemondás szándékát a hallgató csoportos rendezvények esetén legalább a rendezvény órában megadott kezdőidőpontját megelőző 168 órával korábban, egyéni konzultációk, egyéni tanácsadás esetén a foglalt időpontot megelőzően legalább 72 órával előbb, e-mailben jelzi, úgy a visszaigényelhető összeg 50%-a kerül visszafizetésre.

Amennyiben a hallgató a lemondás szándékát csoportos rendezvények esetén a
rendezvény órában megadott kezdőidőpontját megelőző 168 órát követően, egyéni
konzultációk, egyéni tanácsadás esetén a foglalt időpontot megelőző 72 órát követően jelzi, úgy ebben az esetben a teljes visszaigényelhető összeg lemondási díjként kerül felszámításra, és nem kerül visszafizetésre.

Abban az esetben, ha a hallgató csoportos rendezvény esetén legalább a rendezvény
órában megadott kezdőidőpontját megelőző 168 órával korábban, egyéni konzultációk, egyéni tanácsadás esetén pedig legalább a foglalt időpontot megelőző 72 órával korábban, e-mailben jelzi lemondási szándékát, úgy lehetőség van rá, hogy a visszaigényelhető összeg teljes egészében beszámításra kerüljön az Al Ferasa Hungary által szervezett valamelyik soron következő rendezvény részvételi díjába.

Az ilyen módon görgetett befizetések felhasználására a hallgatónak 12 hónap áll a rendelkezésére, ezt követően a befizetett részvételi díj elvész.

Amennyiben a hallgató egyáltalán nem jelzi a lemondási szándékát, vagy azt a
rendezvény kezdési időpontját követően jelzi, úgy a befizetett részvételi díjat egyáltalán nem áll módunkban visszatéríteni, így ebben az esetben a teljes befizetett összeg 100%-a elvész.

A visszatérítéseket a lemondást követően 10 munkanapon belül, sztornó számla
ellenében vállaljuk.

 

Kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalók és feltételek

Tanfolyamainkon némely esetben lehetőség van kedvezmény igénybevételére, melyek a következők:

Koránkelő kedvezmény: az alaptanfolyamaink előtt meghatározott időpontig történő jelentkezés és részvételidíj-előleg befizetés esetén lehetőség biztosítunk kedvezményes áron történő részvételre. A kedvezményes díj, valamint az aktuális koránkelő kedvezmény határideje mindig az adott rendezvény adatlapján található, valamint érdemes követni a hírleveleinket is, amelyben szintén fel szoktuk hívni a figyelmet erre a lehetőségre. Kérjük, hogy figyelj a kedvezményes időszak határidőinek betartására, mert a határidő leteltét követően nem tudjuk
biztosítani a kedvezményes részvételi díjat.

Ismétlők részére biztosított kedvezmény: tanfolyamainkon ismétlő hallgatók részére kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. Az ismétlő kedvezményre vonatkozó további tudnivalókról itt tájékozódhatsz: ismétlés és ösztöndíj.

 

Írásbeli nyilatkozattétel a rendezvény első napján

Rendezvényeinken az előadó engedélyezi hangfelvétel készítését a résztvevő hallgatók számára – kizárólag a rendezvényen résztvevő hallgatók saját használatára. A hallgatók a rendezvény megkezdése előtt írásbeli nyilatkozatot írnak alá, melyben kötelezik magukat, hogy a rendezvényen készült hangfelvételeket kizárólag saját használatra használják fel.

A készített hangfelvételek továbbadása, sokszorosítása, bármilyen módon történő
publikálása, megosztása bármilyen közösségi médiában vagy bármilyen más elektronikus módon szigorúan tilos és jogsértést von maga után.

Úgyszintén tilos a nyomtatott oktatási anyagok, digitális oktatási anyagok, tanfolyami felvételek, valamint a rendezvényen esetlegesen készített fényképek sokszorosítása, másolása, bármilyen módon történő továbbadása, közzététele, megosztása, és az ezirányú cselekedetek jogsértést vonnak maguk után.

A rendezvényeken videófelvételt kizárólag az Al Ferasa Hungary, a rendezvény szervezője készíthet, saját, belső felhasználásra. Ezen tilalom megszegése jogsértésnek minősül.

Al Ferasa tanfolyamon elhangzottak, kivetített prezentációk, a tanfolyamról készült felvétel, valamint a nyomtatottan, illetve digitálisan átadott anyagok Wael Abdul-Hamid, mint szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, amely felhasználói jogainak kizárólagos jogosultja Magyarország területén és egyéb magyar nyelvű területeken Wagner Noémi Eszter EV., az Al Ferasa hivatalos, kizárólagos magyarországi képviselője. A felhasználói jogok alapján Wagner Noémi Eszter EV. rendelkezik Magyarország területén és egyéb magyar nyelvű területeken az Al Ferasa márkanév, valamint az általa fémjelzett módszer és anyagok hivatalos használatára, hasznosítására, illetve azok tovább-engedélyezésére vonatkozó jogokkal is.

A fenti tilalmakat megszegő jogsértő akár 500 000 Ft – azaz ötszázezer Forint – kártérítés megfizetésére kötelezhető, továbbá köteles elhagyni a rendezvényt, és a továbbiakban annak díjával kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat, valamint az Al Ferasa Hungary további rendezvényein részt nem vehet.

A Ferasával kapcsolatos csoportos rendezvények (beleértve az élő „modellekkel”
történő arcolvasás-gyakorlásokat) kizárólag az Al Ferasa Hungary szervezésében kerülhetnek megrendezésre Magyarországon.

 

Rendezvény házirend – fontos tudnivalók és feltételek

A rendezvények előtt körlevélben tájékoztatjuk a résztvevőket a rendezvény pontos
kezdési és befejezési időpontjáról, valamint az esetleges egyéb technikai, gyakorlati
kérdésekről.

Kérjük, tiszteld meg az előadó(ka)t és a többi hallgatót pontos érkezéseddel. Inkább
érkezz kicsit korábban, hogy elegendő idő legyen a helyszíni regisztrációra, a részvételi díj fennmaradó összegének befizetésére, az írásbeli nyilatkozat aláírására, valamint a helyek kényelmes elfoglalására.

Rendezvényeinken egy vagy több szünetet biztosítunk az előadó, a hallgatók, valamint a tolmács(ok) számára. Ezek várható időpontjáról és más egyéb helyszíni, gyakorlati tudnivalókról a rendezvény szervezője a rendezvény kezdetekor tájékoztatja a hallgatókat.

Bár ezt a legtöbben tiszteletben tartják, felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a szünet az előadó és a tolmács(ok) számára is pihenőidő. Köszönjük, ha ebben az időszakban nem terheled őket kérdésekkel.

Kérjük, hogy a szünetekről pontosan érkezz vissza, a késők ugyanis mind az előadót, mind a pontosan érkezőket megzavarhatják.

Bízunk benne, hogy a rendezvényeinken sok hasznos és érdekes ismerettel leszel gazdagabb.

Szeretettel várunk a rendezvényeinken!

Az Al Ferasa Hungary nevében:

Wagner Noémi Eszter, az Al Ferasa Hungary vezetője

A változtatás jogát fenntartjuk! Mindenkor az ÁJF honlapunkon (www.alferasahungary.com) található változata tekintendő irányadónak.

Megosztás
- No Comments on this Post -