Al Ferasa Hungary

Az arcolvasás ősi művészete

 

Az arcvonások mélyebb megértése 3 napos modul – FIGYELEM! MEGVÁSÁROLHATÓ a 2021. május 21-23-i tanfolyam felvétele (élőben legközelebb 1 év múlva)

 

Hiánypótló modul az arcvonások mélyebb megértéshez

Mélyebb megértés modul az alapvető arcvonások mélyebb és alaposabb értését segíti elő.

Ezen a modulon egy más szinten nézzük meg az arcvonásokat, hogy megértsük, mely arcizmok járulnak hozzá az egyes vonások kialakulásához és hogyan, hiszen csak ezek ismeretében lehetséges teljes bizonyossággal és pontossággal arcot olvasni.

Sokszor elhangzik a tanfolyamainkon, hogy az arcolvasás tudomány és művészet is egyben.

Mit is jelent az, hogy tudomány?

Tudomány az, ami empirikus megfigyelésen alapul, amely megfigyelések bárki által megismételhetőek, és végeredményben azonos eredményre vezetnek.

Ezt az arcolvasásra lefordítva: amikor 2 arcolvasó ránéz ugyanarra az arcra, akkor ugyanolyan megállapításokra fognak jutni az illető személyiségével kapcsolatban. 

Ez pedig azért van, mert az arcolvasás az arcizmok működésén alapul. Márpedig az arcizmok az egész emberi fajnál egyetemlegesek, és ugyanúgy mozognak – legyen szó a Föld bármely részén élő emberről. S éppen ezért tudunk teljes mértékben megbízható megállapításokat tenni az arcvonások alapján.

Ehhez azonban elengedhetetlen az arcizmok és azok működésének igazán alapos, mélyreható ismerete. Csak így tudunk minden esetben megfelelően megalapozott megállapításokat tenni egy arcról, és azokat kellően meg is indokolni.

A homeopátiás és egyéb terápiás konzultációimon is sokszor tapasztalom, hogy egészen más súllyal esik latba egy-egy kijelentésem, ha azt megfelelően alá is tudom támasztani az illető arca alapján – rámutatva, mely izmok milyen működésére vezethető ez vissza.  

Éppen ezért dolgoztuk ki az ARCVONÁSOK MÉLYEBB MEGÉRTÉSE modulunkat, ahol az ősi, több évezredes empirikus megfigyelések mögé tesszük a legmodernebb tudományos eredményeket. 

Az egyes arcvonásokat alakító arcizmok és arcizomcsoportok alapos megismerésével rengeteg olyan kérdésre kapsz választ, ami eddig bizonytalanságot okozott.

Az a célunk, hogy olyan biztos alapra tegyél szert, amellyel a jövőben önállóan is képes leszel megfejteni egy-egy arc rejtelmeit.

Az arcizmok és azok működésének ismeretében képes leszel olvasni és értelmezni bármilyen keverék formát, amely túlmegy az alaptanfolyami tudásanyagon. Így például a fenti két szemöldök közti különbséget és ezek jelentését is teljes biztonsággal fogod tudni olvasni és értelmezni.

MINDEN ARC MÖGÖTT VAN EGY TÖRTÉNET, AMELY ARRA VÁR, HOGY ELMESÉLJÉK

Minden arc mögött van egy történet, amely arra vár, hogy elmeséljék. S az arcolvasásban éppen ezt keressük. Arra törekszünk, hogy megfejtsük, mi is az a mögöttes történet, amelynek a hatására valakinek az arcvonásai éppen úgy formálódtak, ahogy.  

Ehhez pedig elengedhetetlen az arcizmok működésének beható ismerete. Ezekből az izomműködésekből és az egyes izmok közötti kapcsolatból fogjuk tudni ugyanis kideríteni, mi is az a mögöttes történet, amelynek hatására az izmok éppen ilyen módon mozognak, és ilyen módon alakították az arcvonásokat valakinek az arcán.

Ezzel a céllal dolgoztuk ki az Arcvonások mélyebb megértése modulunkat. Ezen a kurzuson nagy figyelmet szentelünk az arcizmok mozgásának, hiszen ez az a mechanizmus, amely létrehozza, és folyamatosan alakítja az arcvonásokat.

Ha fontos számodra, hogy ne jöjj zavarba semmilyen, az arcolvasással kapcsolatos kérdéstől, és meg tudd indokolni, miért azt jelenti egy adott arcvonás, amit, akkor ez a modul Neked szól!

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Már az arcolvasás alaptanfolyamon is sokat hangsúlyozzuk, mennyire fontos a kontextus. Vagyis, hogy mindent, amit valakinek az arcán látunk, a megfelelő kontextusban elhelyezve olvassunk.

Az Arcvonások mélyebb megértése modulon sok szó esik erről is. Sorra vesszük, mik azok a főbb tényezők, amelyek az arcolvasás kontextusát alkotják.

Először is meg fogunk ismerkedni néhány alapvető anatómiai különbséggel a női és férfi koponya között. Ezekkel azért fontos tisztában lenni, mert másként fogunk értelmezni például egy erőteljesen kidomborodó szemöldökcsonti részt egy női illetve férfi koponyán, és ez természetesen az arcolvasást is befolyásolja.

Vagy ugyanígy a biztonságdudor területét másként fogjuk értelmezni egy férfi, illetve női koponyán, mivel eltérő a két koponya alapvető felépítése. Ezekbe a nüanszokba nem tudunk belemenni az alaptanfolyamon, mert akkor a lényeg sikkadna el. Ezen a modulon viszont részletesen szemügyre vesszük mindezeket.

A processus zygomaticus férfi és női koponyán

És megnézünk majd néhány anatómiai különbséget a különböző földrészeken élő népek koponyája között is.

Ugyanígy nagyon fontos tisztában lenni az arcot felépítő különböző típusú szövetrétegekkel is. Az arcizmokon kívül ugyanis még egyéb rétegei is vannak az arcunknak, úgymint mélyebb zsírréteg, bőrfelszín alatti zsírréteg, kötőszövetek, ligamentumok.

Ha igazán pontosan akarunk arcot olvasni, akkor ezekkel is tisztában kell lennünk, hiszen ezek szintén befolyásolják az egyes vonások értelmezését.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Ezt követően rátérünk arra, ami az egyik legfontosabb dolog az arcolvasásban, ez pedig nem más, mint az arc felosztása. A tanfolyamokon nem győzzük eleget hangsúlyozni ennek a fontosságát. Hiszen az egyes vonások valódi jelentése is csak akkor válik érthetővé, ha ezt az alapvető felosztást folyamatosan észben tartjuk, s ennek megfelelően olvassuk az egyes vonásokat.

Ezután megnézzük, mely izmok azok, amelyek részt vesznek az arcforma kialakításában, s ezzel egy mélyebb szinten fogjuk megérteni az egyes arcformák jelentését is.

Ezt követően behatóan foglalkozunk a homlokon található arcvonásokkal, s az ezeket kialakító izmokkal.

Bátran állíthatjuk, hogy a 3 napos modul minőségi ugrást jelent az alapvető arcvonások olvasásában és értelmezésében.

A 3 nap után például minden tanítvány képes lesz részletesen értelmezni és messzemenő következtetéseket levonni egy ilyen homlokról:

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Természetesen sorra vesszük a különböző szemöldökformákat kialakító izommozgásokat is.

Így a 3 nap végére könnyedén fogod tudni értelmezni a szokatlan, vagy a klasszikus formáktól eltérő típusokat is. Hogy mit jelent, ha például valakinél csak a szemöldök belső része ível felfelé, a többi pedig nem; vagy ha csak a szemöldök belső része egyenes, a külső pedig íves, stb. A Mélyebb megértés modul után nem fogsz zavarba jönni az ilyen, egyébként meglehetősen gyakori nüanszoktól sem.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

S az eddigieknél talán még izgalmasabb az orrot felépítő izmok tanulmányozása. Ezek működésének fényében ugyanis teljesen világossá válik, hogy mi a különbség például a kíváncsiság és érdeklődés között, vagy a pénz előteremtése illetve kezelése között, stb.

A 3 nap végére nem fog gondot okozni például egy ilyen orr értelmezése sem, és rengeteg részletet fogsz tudni leolvasni róla:

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Sok új részlettel és információval szolgál a tanfolyam az orca olvasásánál is. Az alaptanfolyamon megtanultuk az orcán látható különböző dudorok jelentését és értelmezését. S talán az azóta eltelt időben tapasztaltad, hogy mennyire különbözően tud kinézni az arcnak ez a része a különböző embereken.

Hát még a tapasztalat vonala! A Mélyebb megértés modulon 4 részre osztjuk a tapasztalat vonalát, így rengeteg újabb információval bővül ennek az értelmezése is, s már pusztán ez alapján meg fogod tudni mondani, hogy valakire milyen tapasztalatok hatottak leginkább, és milyen tapasztalatokon ment keresztül az élete során.

A szem olvasására nem véletlenül csak azután fogunk rátérni, amikor már a gyakorlati zónában található összes többi arcvonásról, illetve azokat kialakító arcizmokról beszéltünk. Hiszen a szem formájának kialakításában mindezek részt vesznek. Így mire ezek végére érünk, szinte már magadtól is meg fogod tudni magyarázni a különböző szemformákat – s így a megszokottól eltérő, keverék formákat is.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

A szem olvasásának részletei után pedig rátérünk a földi dolgok területére, s itt is alaposan szemügyre vesszük az egyes vonások kialakításában részt vevő izmokat. Látni fogod, mennyi izom vesz részt például abban is, hogy valakinek a szájsarkai lefelé vagy felfelé ívelnek, s éppen ezért hogyan tudjuk ezt értelmezni.

A Mélyebb megértés arcolvasás modulon tehát egy mélyebb szinten tárgyaljuk az arc minden egyes részét.

A konkrét izommozgások ismeretében így tovább tudunk lépni az emberi személyiség megértésének a következő, sokkal mélyebb szintjére, legyen szó a világ bármely tájáról származó emberről.

Mi több! A tanfolyam után a dinamikus, mozgó arckifejezések értelmezése sem fog többé gondot okozni! Könnyedén meg fogod tudni különböztetni például a valódi mosolyt a hamis mosolytól.

Rá fogsz döbbenni, milyen sok információt tesz hozzá az izommozgások alapos ismerete az alaptanfolyamon elsajátított tudáshoz az arcolvasás tekintetében is.

Így nyernek értelmet az egyes részletek, s még mélyebb szinten érted majd az előtted lévő embert.

Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy az arcizommozgások alapos ismerete nélkül nem is lehetséges teljes pontossággal arcot olvasni, így az ezen a modulon tanított ismeretek elengedhetetlenek mindenki számára, aki magas szintre szeretne eljutni az arcolvasásban.

Az a fő célkitűzésünk, hogy a 3 napos modul után még jobban ki tudd aknázni az alaptanfolyamon elsajátított tudást, s ezáltal szintet lépj az arcolvasásban.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra
 

Nagyon fontos!

A tanfolyamon való részvételhez nagyon fontos, hogy már megfelelő ismereteid legyenek az arcolvasás alaptanfolyam tudásanyagáról, hiszen csak így fogod tudni teljes egészében kiaknázni a Mélyebb megértés modul előnyeit!

 

Gyakorlati tudnivalók

A Mélyebb megértés modul időtartama 3 nap.

Jelenleg a nagysikerű legutóbbi tanfolyamról (2021. május 21-23.) készült felvétel 1 hónapos megtekintésének megvásárlására van lehetőséged. (Élőben legközelebb 1 év múlva kerül megrendezésre.)

A felvételt a jelentkezés és díj befizetése után 1 hónapig tudod megtekinteni, korlátlan számban. (Meglátod, ez nagyon jól fog jönni, mert elsőre rendkívül tömény ez az információmennyiség 🙂 ).

A webináriumhoz színes képes pdf jegyzetet küldünk.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Az online tanfolyam előnyei:

  • bárhonnan, akár az otthonod kényelméből is bekapcsolódhatsz a tanfolyamba
  • hatékonyabb időkihasználás – sok-sok gyakorlással
  • a szimultán tolmácsolásnak köszönhetően a tolmácsolás nem vesz el értékes tanfolyami időt
  • ha megtanulod képeken felismerni a tanultakat, élőben már gyerekjáték lesz

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Tanfolyamvezető

Claudius Vasilescu arcolvasás tanár, aki a téma igazi szakértője. Claudius rendkívül alaposan elmélyedt az arcizmok működésének tanulmányozásában, és a téma igazi szenvedélyévé vált. Semmi kétség, hogy ő a legautentikusabb és legszakavatottabb oktatója ennek a szakterületnek!

Ráadásul kifogyhatatlan energiával rendelkezik, úgyhogy szerelkezz fel kávéval és energiabombákkal a tanfolyam idejére, mert ha Claudius egyszer belekezd a témába, ott nincs megállás. Még a másfél óránkénti 15 perces szünetet is úgy kell kikönyörögni tőle :))

A szimultán tolmács szerepében pedig jómagam, Wagner Noémi Eszter, a Ferasa magyarországi vezetője vagyok jelen.

Jelentkezem az Arcvonások mélyebb megértése modulra

Részvételi díj

A webinárium kedvezményes díja 550,- euró helyett 480,- euró!

Használd ki a kedvezményes lehetőséget, hogy tovább mélyítsd az arcolvasási tudásodat! Felbecsülhetetlen kincset kapsz a kezedbe!

Kedvezményes ismétlői díj!

Ha már elvégezted a Mélyebb megértés modult, de úgy érzed, rád férne az ismétlés, akkor nevezz be ismételni. Az ismétlői díj a teljes ár 1/3-a, azaz 160 euró! Használd ki a lehetőséget! Rengeteg új összefüggésre derült fény a mostani tanfolyamon is, hiszen

Figyelem!

Tisztában vagyunk vele, hogy a világjárvány okozta rendkívüli helyzet sokak életében okoz nehézségeket, s nem szeretnénk, hogy bárki is anyagi okok miatt legyen kénytelen távol maradni a tanfolyamtól. Éppen ezért, ha ég benned a tudásvágy, és szívesen szintet lépnél az arcolvasói ismereteidben, és éppen csak az anyagiak tartanak vissza, akkor keress minket bizalommal – igyekszünk személyre szabott megoldást találni minden helyzetre!

Általános Jelentkezési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Jelentkezés az alábbi űrlapon:

Megosztás
- No Comments on this Post -